Телевизионен монитор може да се свърже в DVD плеър, но съдържанието, което ще се излъчва, ще бъде едно и също, повтарящо се отново и отново. С помощта на digital signage съдържанието ще се обновява в реално време и ще бъде винаги ново и актуално. На първо място digital signage ще помогне за спестяване на разходи по изготвяне на DVD-тa или MPEG филми при всяко подновяване на съдържанието. С DVD-тa или MPEG филми всеки път, когато се внася промяна в съдържанието, то ще трябва да бъде рендвано и записвано наново. При използване на digital signage ще бъде променен само един елемент. Например, ако има елемент, показващ намалени цени на стоки в промоция, ще бъде променяна само цената, а не целия филм или картина.
DVD-тата са физически носители, така че при отдалечени обекти, те трябва да бъдат изпращани по куриер, всеки път, когато има някаква промяна, което означава разходи, свързани с транспорт и повече време за изготвяне. С digital signage съдържанието ще бъде променяно през интернет, което автоматично спестява разходи.
Получавате и още едно предимство – възможност за създаване на плейлисти, изпълнявани при възникване на определени условия – по час, дата, отваряне на врата, активиране на сензор и др.

ROI (възвръщаемост на инвестицията) е най-силно влияещият фактор при вземане на решение за инсталиране на Digital Signage система. ROI може да се измери количествено, например, при магазини, ресторанти и кина, при които се наблюдава реално увеличаване на продажбите. Други елементи, свързани с възвръщаемостта на инвестицията, са намаляване на разходите за печатна реклама и допълнителните разходи, свързани с нея (печат, транспорт, монтаж, разпространение и т.н.). Дефинирането и поставянето на точно определени цели и начина, по който ще се измерва тяхната реализация е в основата на създаването на ефективен и доходоносен Digital Signage проект.

Най-лесно можем да опишем процеса в три стъпки. Първо, необходимо е да се създаде проект и контент. Втората стъпка е да се направи график за излъчване на проекта и контента в удобно и подходящо време. Следващата стъпка е дистрибутирането на проекта до сървъра или клиента и от там до електронните дисплеи.

Това определено е контентът (излъчваното съдържание). В зависимост от това какви са целите на настоящия проект, дали ще се рекламира или информира, могат да се излъчват видеа, текст, картинки, снимки, анимации и др., като целта е проекта да се изгради така, че най-успешно да се възприеме от целевата аудитория.
На първо място е необходимо наличието на електронни дисплеи, плеър компютър (компютърът, който ще излъчва крайния проект) и специализиран софтуер. Ако имате повече от една локация с монитори, то тогава имате нужда и от мрежа, била тя LAN или WAN, в зависимост от средата. Необходим е също и софтуер и сървър, които да дистрибутират данните. Последно, но и най-важно е да изградите ясна представа какъв контент ще се излъчва във вашия проект.
LCD (Liquid Crystal Display), PDP (Plasma Display Panel) и прожекционни апарати са основните средства за визуализиране на Digital Signage проекти. Ние препоръчваме използване на професионални дисплеи, осигуряващи високо качество на излъчваната картина, безпроблемна работа на дисплеите 24 часа/7 дни в седмицата, както и отдалечен мониторинг.
Digital Generation ООД може да ви предложи не само електронни дисплеи, плеър компютри, специализиран софтуер и мрежово оборудване, но също така можем да Ви предложим цялостното решение, от самата идея за проекта, до неговото цялостно реализиране – създаване на графични проекти, видеа, цялостен проект, монтаж на дисплеи, изграждане на система за дистрибутиране на сигнала, както и цялостен съпорт за развитие на проекта след неговото реализиране.
Ние от Digital Generation ООД можем да Ви предложим изцяло създаване на необходимия за проекта контент. Нашите графични дизайнери, аниматори и оператори ще създадат за Вас уникална и неповторима визия, и цялостен завършен проект.
Да, броят на дисплеите може да варира с течение на времето в зависимост от Вашите нужди. Стартирайки с пилотен проект, е много вероятно да започнете да имате нужда от още един или няколко дисплея – и това не е никакъв проблем.
Да, ние ще инсталираме в плеърите безжичен мрежов контролер, чрез който ще можете да разпространявате съдържанието, да контролирате плеърите и да поддържате системата си по безжичен път.