Процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка и монтаж на телевизори-120 бр.:

Техническа спецификация

Договор за доставка на оборудване

Prilojenie 3.6_Metodika_za_ocenka_PMS 160

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti track changes_PMS 160

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160

 

Документация за избор на изпълнител:

Техническа спецификация

Договор за доставка на софтуер ОП 4

Договор за доставка на оборудване ОП 1, 2, 3

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160

Prilojenie 3.6_Metodika_za_ocenka_PMS 160

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti track changes_PMS 160

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160

 

Документация за избор на изпълнител:

Техническа спецификация

Договор за доставка на софтуер ОП 4

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160

Договор за доставка на оборудване ОП 1, 2, 3

Prilojenie 3.6_Metodika_za_ocenka_PMS 160

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti track changes_PMS 160

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160