Таблет-термометър – осигуряване на спокойствие в публичните пространства

Търговски центрове • Магазини • Училища • Офиси • Фитнеси • Учреждения

iDISPLAY Термометър е създаден за да върне чувството на доверие и безопасност у хората в различните типове бизнес, след завръщане към ежедневните дейности след COVID-19. В желанието си да търсим нови начини да помогнем в предотвратяване на разпространението на заразата, предлагаме на Вашето внимание безконтактните инфрачервени Таблет-Термометри. Те ще Ви помогнат да пуснете клиентите си обратно в магазините, училищата и офисите по рентабилен, ефективен и най-вече безопасен начин.

Оборудван с технология с инфрачервени термо-датчици термометърът iDisplay работи без докосване и е точен метод за измерване на температурата.

В рамките на две секунди iDISPLAY термометърът отчита температурата на тялото и предупреждава клиентите и служителите, ако имат треска.

Брошура с информация
Свържете се с нас

Аларма за висока температура

Когато клиент или служител има телесна температура, по-висока от 37.8°C, звуков сигнал ще алармира.

Контрол на достъпа

iDISPLAY Термометърът може да се синхронизира с автоматични врати или системи за издаване на билети, за да ограничи достъпа за влизане на хора, които имат висока температура.

Heimann Sensor

Немска технология с инфрачервен сензор за масив от термопили може да улавя различни нива на инфрачервена светлина и да засича температурата в рамките на 60-80см от датчика.

Работа с маски за лице

Функцията за лицево разпознаване е програмирана за работа с хора, които носят защитни маски, въпреки че спира засичането, ако лицето се опита да манипулира показанията.

Офлайн и онлайн репорт на хора с треска

Използвана за предаване на данни и изображения за потребители с треска, тази функция позволява безпроблемно управление на места с висок човекопоток (допълнителна опция).

Опция за лицево разпознаване

iDISPLAY Термометърът може да бъде програмиран така, че да включва лицево разпознаване за улавяне и съхраняване на данни съобразно законовата рамка.

WI-FI свързаност

WiFi свързаността улеснява бързото и навременно предаване и управление на данни.

Различна височина на стойките

Стенните и подови стойки, както и стойките за гише могат да пасната на различни изисквания
според мястото на употреба и посетителите.