Трябва ли да въведете Digital Signage дисплеи във Вашия офис?

Звучи ли Ви като да “рекламирате пред служителите си”?

Всъщност, Digital Signage не е просто инструмент за достигане на Вашия продукт до целевата аудитория. Със същия успех дисплеите от този тип могат да се използват за стимулиране на мотивацията на работното място и подобряване на комуникацията между мениджъри и служители.

А всеки успешен предприемач знае, че това е от съществено значение за бизнеса му.

Т. нар. корпоративен Digital Signage канал е за всеки, който търси съвременен, интересен и иновативен начин за изграждане на връзка със служителите си.

В следващите редове ще прочетете пет от най-важните фактори за по-добра фирмена комуникация, щастливи служители и висока продуктивност, които ще постигнете чрез съвременната технология:

Служители, които комуникират с Вас

Дисплеите и технологията Digital Signage доказано подобряват комуникацията между мениджъри и служители, тъй като позволяват лесно и бързо показване на важни съобщения, новини, обучения, промени и всичко, което смятате за важно.

Но това не е всичко.

За да бъде наистина успешна комуникацията служителите също трябва да осъществяват контакт с мениджърите си. Това може да стане най-лесно чрез социалните медии:

  • чрез създаване на фирмен хаштаг, под който да се събират мнения, моменти от фирмени събирания, тиймбилдинги, рождени дни, обедни почивки и др.;
  • създаване на затворени общи групи или чатове, в които да общуват всички служители;
  • чрез различни анкети и въпросници също помагат в избора на място за следващото фирмено парти, например.

Всичко това, разбира се, може да работи напълно успешно с Вашия digital signage проект.

ефективно средство за мотивация

Прозрачност в отношенията = доверие и лоялност

Свободното споделяне на информация за развитието и постиженията на компанията спомага за постигането на прозрачност в работните отношения. Това пък е в основата на изграждането на връзка и доверие между мениджъри и служители.

Най-лесния начин да направите това е чрез дисплеи, разположени на подходящи места, на които да се изобразява информацията, която желаете да споделите. Това могат да бъдат брой продажби, реализирани сделки, нови проекти, приходи, разходи и дори мнения на клиенти.

Тъй като служителите ще прекарват повече време заедно, коментирайки интересната информация, която виждат, това ще ги обедини около Вашите фирмени цели, визия и бъдеще. А със сигурност това ще допринесе за по-добра продуктивност и свежа работна среда!

Разпознаване на най-добрите служители

Бонусите и увеличенията на заплатата са едно от най-ефективните средства за мотивиране на служителите в повечето компании. При един задоволителен доход обаче влияние започват да оказват други фактори, които могат да се превърнат в много по-ефективно средство за мотивация.  Те се отнасят предимно до:

  • похвали от страна на мениджъра при добре свършена работа;
  • разрешаване за ръководене на проект;
  • вслушване в идеите на служителя;

Digital Signage позволява да покажете пред всички постиженията на конкретни или всички служители, да ги поздравявате при поводи като рождени дни, годишнини във фирмата и много други. Това, оказва се, е критично важно, за да накарате служителите си да се чувстват оценени, важни за компанията и създава възможности за кариерно израстване и повече успехи.

digital signage for employee

Свързаност със служителите, които са офлайн

С хората от екипа ви, които работят пред компютрите, свързването чрез имейл и съобщения е много лесно. Но, ако бизнесът Ви предполага екип в производствен цех или хора, които работят в складове, връзката чрез компютър или телефон става доста по-трудна.

Най-ефективното решение в този случай е разполагане на екрани на ключови за служителите места, където без никакво усилие те да виждат Вашите съобщения и важни новини.

industrial digital signage

Digital Signage често е разглеждано средство за подобряване на вътрешната фирмена комуникация, но с правилна стратегия може да допринесе сериозно за изграждането на продуктивен и сплотен работен екип.

Комбинацията от лесна комуникация, прозрачност във взаимоотношенията и подходящи средства за мотивация за работа създават доверие и емоционална връзка, които представляват основата за по-висока продуктивност на работното място.

Свържете се с нас!